Taalkunde met StoryStarter

Een inspirerende, hands-on taalkunde-tool voor het P.O. Wakker de verbeeldingskracht van je leerlingen aan en help ze met het verkrijgen van zelfvertrouwen op taalgebied als ze hun verhalen tot leven brengen.


ONDERWERP


Taalkunde, lezen, schrijven

DOELGROEP

Leerkrachten van groep 3 – 8 van het Primair Onderwijs.

DUUR

8 uur, inclusief pauzes

INHOUD

Deze training helpt je bij het integreren van StoryStarter in je dagelijkse lesgeven. Op basis van de 24 hands-on activiteiten die worden meegeleverd in het StoryStarter Leerplanpakket leer je hoe je jezelf bekend maakt met de manier van werken en het product. Aan het eind van het programma ben je in staat om StoryStarter te gebruiken voor allerlei stimulerende oefeningen voor je leerlingen, van korte bouwactiviteiten van 5-10 minuten tot langduriger projecten en thema’s. Ontdek hoe je leerlingen individueel of groepsgewijs deel kan maken van een actieve en motiverende ervaring in je klas.

LEERDOELEN

  • Help je leerlingen met het structureren van hun verhalen, samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen en hun werk met vertrouwen op te schrijven en te presenteren, via een kennismaking met StoryStarter als een inspiratiebron voor het aanjagen van de verbeeldingskracht van je leerlingen.
  • Raak vertrouwd met de legosteentjes in de set, het leerplanpakket en de StoryVisualizer-software aan de hand van hands-on praktijkgerichte activiteiten.
  • Ontwikkel best practices op het gebied van klassenmanagement met hulp van onze productexperts
  • Bereik duidelijke leerdoelen door middel van gerichte activiteiten en lesplannen.
  • Leg de link tussen de inhoud van het leerplanpakket met je lokale en nationale curriculum, door discussie over StoryStarter in relatie tot je dagelijkse lesgeven.

VOORKENNIS EN CERTIFICERING

Voor de training is geen verdere voorkennis vereist.
Deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een Certificaat van Deelname.
Er is voor deze training geen examen.